Επαγγελματικός προσανατολισμός
Επιμόρφωσης

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Άριστον Τεστ
Πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα
Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το «Άριστον Τεστ» είναι σειρά επιλεγμένων ερωτηματολογίων για αξιολόγηση επαγγελματικού προσανατολισμού. Αποτελείται από τρεις διαφορετικές σειρές ερωτηματολογίων για εφήβους, ενήλικες και παιδιά. Τα ερωτηματολόγια είναι σταθμισμένα στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο.
Το Άριστον αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Πεδία και Τμήματα του συνόλου των σχολών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ επίσης απευθύνεται σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές τους ικανότητες, κλίσεις και εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν.
Τα ερωτηματολόγια που απαρτίζουν το Άριστον είναι τα εξής:

Επαγγελματικής προσωπικότητας

Αφορά την πλέον καθιερωμένη θεωρία στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού των F. Kuder και John Holland η οποία αναλύει την επαγγελματική προσωπικότητα του ατόμου σε έξι τύπους: Πρακτικός, Ερευνητικός, Καλλιτεχνικός, Κοινωνικός, Επιχειρηματικός, Συμβατικός.
Αποκλειστικά το Άριστον τεστ προχωράει αναλύοντας κάθε έναν από τους έξι επαγγελματικούς τύπους σε 14 υποπαράγοντες. Έτσι το Άριστον επιπλέον των ποσοστών των έξι επαγγελματικών τύπων χαρτογραφεί πλήρως την επαγγελματική προσωπικότητα δίνοντας συνολικά 84 υποπαράγοντες (στοιχεία προσωπικότητας) καθώς και δείκτη αλήθειας.

Επαγγελματικών ενδιαφερόντων

Εντοπίζει & ταξινομεί τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του ατόμου διερευνώντας μεταξύ 2000 επαγγελματικών ειδικοτήτων, εξαντλώντας όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον διακρίνει & ιεραρχεί περί τις 30 επαγγελματικές ειδικότητες για τις οποίες το άτομο εκδηλώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αυτοεκτίμησης (Coopersmith)

Το τεστ διερευνά τη γενική αυτοαντίληψη του ατόμου καθώς και την αυτοεκτίμησή του στο οικογενειακό, φιλικό, σχολικό και εργασιακό πλαίσιο.

Επίκεντρο Ελέγχου (Rotter)

Διαπιστώνει την ικανότητά του ατόμου να ελέγχει τις πράξεις του, να δρα ως ανεξάρτητη οντότητα, να κινητοποιείται και ως εκ τούτου να επηρεάζει το περιβάλλον του.

Εργασιακών Κινήτρων & Αξιών

Εξετάζει τα εργασιακά κίνητρα και τις αντίστοιχες αξίες, τους παράγοντες δηλαδή στους οποίους το άτομο δίνει έμφαση κατά την επιλογή επαγγέλματος, τις προσδοκίες του από ένα επάγγελμα και τα οφέλη που περιμένει να έχει.

Μαθησιακών Ικανοτήτων

Το παρόν ερωτηματολόγιο αξιολογεί τέσσερις βασικές γνωστικές ικανότητες και πιο συγκεκριμένα τις Αριθμητικές, Γλωσσικές, Μηχανικές και Διαγραμματικές.

Δήλωση Συμμετοχής

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Για την επιβεβαίωση κράτησης θέσης θα σας αποσταλεί sms!

 

Τηλέφωνο: 27310 81111
What's up: 6980804040
Διοσκούρων 35, Σπάρτη
Υπεύθυνη Κέντρου - Εκπαίδευσης : Εύη Καργάκου